“Ante portas” το ψηφιακό πορτοφόλι στην Ευρώπη

Ένα βήμα πριν από την εισαγωγή του “ψηφιακού πορτοφολιού”στην καθημερινότητα τους, βρίσκονται πλέον οι Ευρωπαίοι πολίτες, αποκτώντας με το Digital Identity Wallet εναλλακτική λύση διαδικτυακής ταυτοποίησης. Με σκοπό τη διασφάλιση μιας αξιόπιστης και ασφαλούς “ψηφιακής ταυτότητας” για όλους τους Ευρωπαίους, η Προεδρία του Συμβουλίου και οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για ένα νέο πλαίσιο για μια ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα (eID).

Σύμφωνα με το νέο νομοθέτημα για την ψηφιακή ταυτότητα, τα κράτη-μέλη θα προσφέρουν σε πολίτες και επιχειρήσεις πορτοφόλια, που θα μπορούν να συνδέουν την εθνική ψηφιακή ταυτότητα με αποδείξεις άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών (άδεια οδήγησης, διπλώματα, τραπεζικός λογαριασμός).

Εκτός από τις δημόσιες υπηρεσίες, οι πολύ μεγάλες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των Amazon, Booking, Facebook και οι ιδιωτικές υπηρεσίες, που υποχρεούνται βάσει νόμου να επαληθεύουν την ταυτότητα των χρηστών τους, θα πρέπει να αποδέχονται το πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας της Ε.Ε. ως τρόπο σύνδεσης στις online υπηρεσίες τους.

Το Digital Identity Wallet δεν θα αποθηκεύει απλώς με ασφάλεια την ψηφιακή ταυτότητα των χρηστών, αλλά θα τους επιτρέπει να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να πραγματοποιούν πληρωμές και να διατηρούν ψηφιακά έγγραφα, όπως φορητές άδειες οδήγησης, ιατρικές συνταγές, επαγγελματικά πιστοποιητικά ή ταξιδιωτικά εισιτήρια.

Το πορτοφόλι θα περιέχει πίνακα όλων των συναλλαγών στις οποίες έχει πρόσβαση ο κάτοχός του, θα παρέχει τη δυνατότητα αναφοράς εικαζόμενων παραβιάσεων της προστασίας των δεδομένων και θα επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ πορτοφολιών. Επιπλέον, οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το πορτοφόλι με τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και να επωφελούνται από δωρεάν ηλεκτρονικές υπογραφές για μη επαγγελματική χρήση.

Προσωπικά δεδομένα

Το Digital Identity Wallet θα σέβεται πλήρως την επιλογή του χρήστη όσον αφορά τον διαμοιρασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα προσφέρει τον υψηλότερο βαθμό ασφάλειας, που πιστοποιείται ανεξάρτητα από τα ίδια πρότυπα και τα σχετικά μέρη του κώδικα του θα δημοσιεύονται σε ανοιχτές πηγές, ώστε να αποκλείεται κάθε πιθανότητα κατάχρησης, παράνομης παρακολούθησης, εντοπισμού ή υποκλοπής εκ μέρους της κυβέρνησης.

Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε από τους συννομοθέτες, πρέπει τώρα να λάβει επίσημη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μόλις εγκριθεί επισήμως, το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ταυτότητα θα τεθεί σε ισχύ την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα.

Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παράσχουν πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας της Ε.Ε. στους πολίτες τους 24 μήνες μετά την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας της Ε.Ε. και των τεχνικών προδιαγραφών για την πιστοποίηση.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες πρόκειται να εκδοθούν 6 και 12 μήνες μετά την έκδοση του κανονισμού, θα βασίζονται στις προδιαγραφές, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης για την ψηφιακή ταυτότητα της Ε.Ε. και θα καθορίζουν εναρμονισμένες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των πορτοφολιών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Με ένα κλικ

Οι πολίτες θα μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητά τους και να μοιράζονται ηλεκτρονικά έγγραφα από το ψηφιακό πορτοφόλι τους με ένα πάτημα ενός κουμπιού στο κινητό τους τηλέφωνο. Τα νέα ευρωπαϊκά ψηφιακά πορτοφόλια θα επιτρέψουν σε όλους τους Ευρωπαίους να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες με την εθνική τους ψηφιακή ταυτοποίηση, η οποία θα αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν ιδιωτικές μεθόδους ταυτοποίησης ή να μοιράζονται άσκοπα προσωπικά δεδομένα. Ο έλεγχος χρήστη διασφαλίζει ότι θα κοινοποιηθούν μόνο οι πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιηθούν.

“Με την έγκριση του κανονισμού για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα, κάνουμε ένα θεμελιώδες βήμα, ώστε οι πολίτες να έχουν μια μοναδική και ασφαλή ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα. Πρόκειται για μια σημαντική πρόοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει παγκόσμια αναφορά στον ψηφιακό τομέα, προστατεύοντας τα δημοκρατικά μας δικαιώματα και αξίες”, σχολίασε η Nadia Calviño, πρώτη αντιπρόεδρος της Ισπανίας και υπουργός Οικονομίας και Ψηφιοποίησης.

Ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι

Το πορτοφόλι θα είναι δωρεάν για χρήση από φυσικά πρόσωπα από προεπιλογή, αλλά τα κράτη-μέλη μπορούν να προβλέπουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η δωρεάν χρήση περιορίζεται σε μη επαγγελματικούς σκοπούς. Τα κράτη-μέλη παρέχουν δωρεάν μηχανισμούς επικύρωσης μόνο για την επαλήθευση της γνησιότητας και της εγκυρότητας του πορτοφολιού και της ταυτότητας των εξαρτώμενων μερών

Τα στοιχεία λογισμικού εφαρμογής θα είναι ανοιχτού κώδικα, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν τα απαραίτητα περιθώρια, ώστε - για δικαιολογημένους λόγους - να μην αποκαλύπτονται συγκεκριμένα στοιχεία εκτός από αυτά που είναι εγκατεστημένα στις συσκευές χρήστη.

Έχει διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ του πορτοφολιού ως μέσου eID και του υποστηρικτικού συστήματος βάσει του οποίου εκδίδεται.

Τέλος, ο αναθεωρημένος νόμος διευκρινίζει το εύρος των πιστοποιημένων πιστοποιητικών ελέγχου ταυτότητας ιστού (QWAC), τα οποία διασφαλίζουν ότι οι χρήστες μπορούν να επαληθεύσουν ποιος βρίσκεται πίσω από έναν ιστότοπο, διατηρώντας παράλληλα τους ισχύοντες καθιερωμένους κανόνες και πρότυπα ασφάλειας του κλάδου.

Επιστροφή...

Update cookies preferences